Home Billy Sheehan SHEENAN-WIFE-BASS-II

SHEENAN-WIFE-BASS-II

Sheehan bought this this circa-’70 Fender Precision Bass he calls “The Wife”

SHEEHAN-THUMB
05-06-07-SHEEHAN
- Advertisement -